У Берліні, 10-14 вересня 2019 року, відбувалась 5-ти денна резиденція «Catch a cat» («Упіймати кота») для тих, хто бере участь у театральному процесі в Україні. Учасники мали змогу відвідати найголовніші та найвідоміші театри міста.

Програма для резидентів складалась із бранчів з акторами та режисерами Німеччини, де вони мали змогу обговорити у неофіційній атмосфері важливі питання розвитку цього виду мистецтва у світі. Окрім того, була передбачена вечірня програма, що відбувалась у мистецькому центрі Le Salon. Протягом резиденції запрошені гості та резиденти дискутували, читали лекції та наприкінці показали спільну сценічну роботу в процесі створення.

Резиденція покликана показати як молода генерація представників театрального процесу в Україні може представляти власну питому культуру та працювати з нею: зберігати спадщину та актуалізувати її методами сучасної сцени. Використовуючи досвід Schaubühne та Maxim Gorki Theater учасники протягом резиденції створюватимуть сценічний проєкт.

Спільною сценічною роботою став перформанс, був дотичний до пам’ятки ХVII століття – Синагоги у Жовкві, аби привернути увагу суспільства до її збереження. При створенні перформансу учасників консультував німецький режисер Олівер Калла.

«Мені завжди хотілось не говорити, а показати такий залюблений вільний Берлін. Насправді він вже далеко не такий, який ми знаємо за легендами про нічні рейви, божевільні ідеї й так далі. Через перенасиченість він фактично втік від себе і зараз намагається все почати спочатку. Він шукає щось нове, когось нового. Мені здається, це чудовий шанс для українських акторів, режисерів, сценографів, композиторів – просто всіх, хто працює у театральній сфері. Ми говоримо не про стирання кордонів, а будування мостів між різними ідентичностями. Саме це є фішка Берліну, як мені здається, і саме це ми хочемо зробити особливістю нашої резиденції», – коментує одна з організаторок Резиденції та директорка львівського театрального фестивалю «Кіт Ґаватовича» Єва Якубовська.

A 5-day residence “Catch a cat” for people interested in the theatre process in Ukraine in Berlin, 10-14 Of September 2019. Participants had an opportunity to visit the most important and the most famous theatres in the city.

The program for residents consisted of brunches with actors and directors from Germany, where they were able to discuss in an informal atmosphere important issues in the development of this art in the world. There was also an evening program at the Le Salon Arts Center. During the residency, guests and residents were discussing, took lectures, and at the end they  showed joint stage work in the process of creation.

The residence is designed to show how the young generation of representatives of the theatrical process in Ukraine can show their own specific culture and work with it: to preserve the heritage and update it with the methods of the modern stage. Using the experience of Schaubühne and Maxim Gorky Theatre, participants created a stage project during the residency.

Their performance was related to the 17th-century old synagogue in old town Zovkva (near Lviv). Nowadays, the building is abandoned and needs renovation. German director Oliver Calla was advising the participants in creating the performance.

“I always wanted not to talk, but to show such a beloved free Berlin. It is no longer what we know from legends of night raves, crazy ideas, and so on. Due to over saturation, he ran away from himself and is now trying to start all over again. He is looking for something new, someone new. I think this is a great chance for Ukrainian actors, directors, set designers, composers – just everyone who works in the theatre field. We are not talking about erasing borders, but building bridges between different identities. This, I think, is a feature of Berlin, and this is exactly what we want to make a feature of our residence,”- Comments Eva Yakubovska, one of the creators of the Residence and director of the Theatre Festival `Kit Gavatovycha` in Lviv.